Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 - Ωρα 21:00 Ομιλητής ο συνταξιούχος ιατρός κύριος Μιχαλούδης Δημήτριος