Εκκίνηση ιστοσελίδας

2010-11-19 08:30

 

Η Ιστοσελίδα μας ξεκίνησε από σήμερα.

Η Ενορία, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, δημιουργήθηκε για

ένα ιδιαίτερο σκοπό: Να δώσει στους πιστούς τη δυνατότητα

να γνωρίσουν και να βιώσουν την την αλήθεια της Εκκλησίας,

όχι σαν ένα απρόσωπο θρησκευτικό ίδρυμα, αλλ' σαν μιά

οικογένεια και σαν μιά κοινωνία αδελφικής πνευματικής

αγάπης.

Σκοπός μας θα είναι η ενεργός παρουσία στο διαδίκτυο, με

διάφορες, πληροφορίες, παρεμβάσεις, προτάσεις, αάντήσεις

σε ερωτήματα.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν ιστοσελίδες οι οποίες σκοπό έχουν

την πλάνη καί τον αποπροσανατολισμό ιδιαίτερα των νεαρών

επισκεπτών τους.

Με την ιστοσελίδα μας θέλουμε να βοηθήσουμε όσο

μπορούμε σε θέματα κατήχησης, συμβουλευτικής καί

συμπαράστασης

Θα προσπαθούμε να την κρατούμε ενημερωμένη όσο γίνεται

τακτικά.

 

Πρωτοπρεσβύτερος

Σπυρίδων Αντωνίου