Διακονούντες

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
 
Πρωτοπρεσβύτερος, π. Σπυρίδων Αντωνίου
 
Πρόεδρος
 
Σπύρος Γάτος, Αντιπρόεδρος
 
Βασίλειος Παπαναστάσης, Γραμματέας
 
Σωτήρης Χατζηαναστασίου, Ταμίας
 
Σάββας Μαυρόπουλος, Μέλος
 
Αθανάσιος Παπαδόπουλος
 
Πρωτοψάλτης

 

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Πρωτοπρεσβύτερος, π. Σπυρίδων Αντωνίου (Πρόεδρος)

---------------------------------------------

Σπυρίδων Γάτος (Αντιπρόεδρος)

---------------------------------------------

Βασίλειος Παπαναστάσης (Γραμματέας)

---------------------------------------------

Σωτήρης Χατζηαθανασίου (Ταμίας)

---------------------------------------------

Καρούλης Αναγνώστης (Μέλος)

---------------------------------------------

Αθανάσιος Παπαδόπουλος (Πρωτοψάλτης)

-------------------------------------------

Επιτροπή Φιλοπτώχου