Διακονούντες

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
 
Πρωτοπρεσβύτερος, π. Σπυρίδων Αντωνίου
 
Πρόεδρος
 
Σπύρος Γάτος, Αντιπρόεδρος
 
Βασίλειος Παπαναστάσης, Γραμματέας
 
Σωτήρης Χατζηαναστασίου, Ταμίας
 
Σάββας Μαυρόπουλος, Μέλος
 
Αθανάσιος Παπαδόπουλος
 
Πρωτοψάλτης

 

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Πρωτοπρεσβύτερος, π. Σπυρίδων Αντωνίου (Πρόεδρος)

Αναγνώστης Καρούλης (Αντιπρόεδρος)

Βασίλειος Παπαναστάσης (Γραμματέας)

Σωτήρης Χατζηαθανασίου (Ταμίας)

Απόστολος Γκιμπιρίτης (Μέλος)

Σπυρίδων Γάτος (Επίτιμο μέλος)

Δημήτριος Μακρογιαννάκης (Αναπληρωματικό Μέλος)

Κωνσταντίνος Διαμαντής (Αναπληρωματικό Μέλος)

Σοφία Αμπατζόγλου (Αναπληρωματικό Μέλος)

Ερασμία (Μίνα) Μιχαλούδη (Αναπληρωματικό Μέλος)

Ευθαλία (Θάλεια) Παγκάλου (Αναπληρωματικό Μέλος)

Φρειδερίκη Σιρλακίδου (Αναπληρωματικό Μέλος)

 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος (Πρωτοψάλτης)