ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Κυριακή 04.03.2018 ΩΡΑ: 7 - 10 π. μ. Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Αγ. Γρηγορίου – Θ. Λειτουργία

Παρασκευή 09.03.2018 ΩΡΑ: 6.30 μ. μ. Γ΄ Χαιρετισμοί

Κυριακή 11.03.2018 ΩΡΑ: 7 - 10 π. μ. Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκύνηση) – Θ.Λειτουργία

Παρασκευή 16.03.2018 ΩΡΑ: 6.30 μ. μ. Δ΄ Χαιρετισμοί

Σάββατο 17.03.2018 Αγ. Αλεξίου ανθρώπου του Θεού ΩΡΑ: 7 - 10 π. μ. Θεία Λειτουργία

Κυριακή 18.03.2018 ΩΡΑ:7-10 π. μ. Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ιωάννου Κλίμακος) – Θ.Λειτουργία

Παρασκευή 23.03.2018 ΩΡΑ: 6.30 μ. μ. Ακάθιστος Ύμνος

Κυριακή 25.03.2018 ΩΡΑ: 7 - 10 π.μ. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – Οσ. Μαρίας Αιγυπτίας Θ. Λειτουργία- Δοξολογία

Σάββατο 31.03.2018 ΩΡΑ: 7 - 10 π. μ. Ανάσταση του Λαζάρου – Θ.Λειτουργία / ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 5 μ. μ. – Ι. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 6 μ. μ.

Κυριακή 04.03.
ΩΡΑ: 7 - 10 π. μ. Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Αγ. Γρηγορίου – Θ. Λειτουργία
Παρασκευή 09.03. ΩΡΑ: 6.30 μ. μ. Γ΄ Χαιρετισμοί
Κυριακή 11.03.
ΩΡΑ: 7 - 10 π. μ. Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκύνηση) – Θ.
Λειτουργία
Παρασκευή 16.03. ΩΡΑ: 6.30 μ. μ. Δ΄ Χαιρετισμοί
Σάββατο 17.03. Αγ. Αλεξίου ανθρώπου του Θεού
ΩΡΑ: 7 - 10 π. μ. Θεία Λειτουργία
Κυριακή 18.03.
ΩΡΑ:7-10 π. μ. Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ιωάννου Κλίμακος) – Θ.
Λειτουργία
Παρασκευή 23.03. ΩΡΑ: 6.30 μ. μ. Ακάθιστος Ύμνος
Κυριακή 25.03.
ΩΡΑ: 7 - 10 π. μ. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – Οσ. Μαρίας
Αιγυπτίας Θ. Λειτουργία- Δοξολογία
Σάββατο 31.03. ΩΡΑ: 7 - 10 π. μ. Ανάσταση του Λαζάρου – Θ.
Λειτουργία
 
ΣΑΒΒΑΤΟ: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 5 μ. μ. – Ι. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 6 μ. μ.

-----------------------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

Α' ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εσπερινός:  5.00 μ.μ
 Όρθρος & Θεία Λειτουργία:   7.30 π.μ

Β' ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εσπερινός:  6.00 μ.μ
 Όρθρος & Θεία Λειτουργία:   7.00 π.μ