ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

2017-08-20 20:30

Την  20η Αυγούστου, ημέρα Κυριακή και 8.30 μ.μ., η Ενορία μας οργάνωσε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού την τέταρτη ομιλία της καλοκαιρινής περιόδου του 2017 με θέμα τα τροχαία ατυχήματα. Ομιλητής ήταν ο κ. Αθανάσιος Παπαζαΐτης, δικηγόρος Θεσσαλονίκης και οι συνεργάτες του. Η ομιλία προκάλεσε πολύ ενδιαφέρον  κι έγινε στο τέλος ευρεία συζήτηση.

Στη συνέχεια δίνεται μια ευρεία περίληψη της ομιλίας του κ. Παπαζαΐτη.

 

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ-ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΪΤΗ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

 

Περίληψη ομιλίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ü  1.200 και πλέον άτομα χάνουν  κάθε χρόνο τη ζωή τους και χιλιάδες άλλα άτομα τραυματίζονται σοβαρά ή ελαφρά εξ αιτίας των τροχαίων ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα.

ü  Κόστος εθνικό, οικονομικό, κοινωνικό και οικογενειακό.

ü  Απαραίτητη η εισαγωγή του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

 

ΑΙΤΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

•      Ανθρώπινος παράγων

•      Απαράδεκτο οδικό δίκτυο

•      Έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης

•      Έλλειψη οδηγικής παιδείας

•      Ελλιπής συντήρηση οχημάτων

v  Είναι σημαντικό να αναλύσουμε τα δικαιώματα των παθόντων τόσο επί ατυχημάτων με υλικές ζημίες όσο και επί ατυχημάτων με υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες ή μόνο με σωματικές βλάβες.

 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΊΝΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ


ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

•      Η απόδειξη της υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας  γίνεται βάσει του Δελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος της Τροχαίας(Δ.Ο.Τ.Α) και των μαρτυρικών καταθέσεων.

 

 

•      Οι υποθέσεις ατυχημάτων με υλικές ζημίες εκδικάζονται κυρίως από τα αρμόδια Ειρηνοδικεία που εκδικάζει διαφορές με ζητούμενο ποσό μέχρι 20.000 ευρώ

 

ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

·         Κονδύλιο αποκαταστάσεως της ζημίας βάσει τιμολόγιων(ανταλλακτικά και εργασίες) . Εάν δεν έχει γίνει επισκευή είναι δυνατόν να επιδικαστεί αποζημίωση  βάσει ιδιωτικής πραγματογνωμοσύνης ή εκθέσεως του συνεργείου υπογεγραμμένης από τον επισκευαστή.

•      Κονδύλιο μειώσεως αξίας του οχήματος σε περίπτωση επισκευής του. Επί οικονομικά ασυμφόρου επισκευής του οχήματος επιδικάζεται η αξία αυτού κατά την ημέρα συζητήσεως της αγωγής και συνυπολογίζεται η αξία των διασωθέντων μερών.

•      Είναι δυνατόν επίσης επί καταστροφής πολύ νέου οχήματος να ζητηθεί από τον παθόντα να υποχρεωθεί η ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου να του αγοράσει άλλο όμοιο όχημα.

•      Κονδύλιο Χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης υπέρ του ιδιοκτήτη του οχήματος.

•       Κονδύλιο για τυχόν καταστροφή προσωπικών αντικειμένων του παθόντα πχ ρολόι, κινητό τηλέφωνο κτλ.

 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΟΝΟ Ή ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

•      Εκδικάζονται κυρίως από το Μονομελές Πρωτοδικείο ή αν είναι ελαφρές από το Ειρηνοδικείο. Δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος της απαίτησης. Και εδώ το σημαντικότερο θέμα είναι η υπαιτιότητα.

•      Στα ατυχήματα με σωματικές βλάβες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα όργανα της τροχαίας σχηματίζουν ποινική δικογραφία που αποτελείται από:

Ø  Έκθεση αυτοψίας

Ø  Σχεδιάγραμμα του τόπου του ατυχήματος

Ø  Μαρτυρικές καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων και των τυχόν μαρτύρων

Ø  Ιατρικά έγγραφα και τυχόν αποτελέσματα ελέγχου μέθης

Ø  Λεπτομερή στοιχεία εμπλακέντων οχημάτων(άδεια οδηγήσεως και άδεια κυκλοφορίας)

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

•      Δαπάνες ιατρικών εξετάσεων (με τιμολόγια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα)

•      Δαπάνες ιατρικών επεμβάσεων και δαπάνες νοσηλείας (με τιμολόγια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα)

•      Δαπάνες αγοράς ιατρικών βοηθημάτων και άλλων εξαρτημάτων(πχ βακτηρίες, ειδικό στρώμα κτλ.) (με τιμολόγια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα)

•      Δαπάνες φαρμάκων(με τιμολόγια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα)

•      Αμοιβή για την απασχόληση τρίτου προσώπου ως νοσοκόμου-βοηθού συμπαραστάτη

 

 

•      Απώλεια εισοδήματος λόγω τραυματισμού. Βάρος απόδειξης-Απαραίτητα έγγραφα. Συνυπολογίζεται κάθε ποσό που έλαβε ο παθών από τον ασφαλιστικό του φορέα

•      Δαπάνες μελλουσών επεμβάσεων. Έννοια και τρόπος επιδίκασης-πάντοτε βάσει ιατρικών γνωματεύσεων και προϋπολογισμού δαπανών του παθόντος

•      Δαπάνες τυχόν φυσικοθεραπειών(με τιμολόγια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα)

•      Επί ατυχημάτων που καταλείπουν αναπηρία ή παραμόρφωση είναι δυνατή πρόσθετη αποζημίωση βάσει της διάταξης του άρθρου 931 Α.Κ

•      Τυχόν δαπάνες βελτιωμένης διατροφής

•      Χρηματική ικανοποίηση  λόγω ηθικής βλάβης ανάλογη της σοβαρότητας του τραυματισμού

•      Σημείωση: Σε περίπτωση συνυπαιτιότητας η αποζημίωση μειώνεται κατά το ποσό της συνυπαιτιότητας

 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

•      Εξετάζεται καταρχήν η υπαιτιότητα

•      Επιδικαζόμενα κονδύλια:

Ø  Δαπάνες κηδείας, κατασκευής τάφου και όχι μνημοσύνου

Ø   Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω στερήσεως διατροφής εάν ο παθών ήταν υπόχρεος σε  διατροφή παιδιών, συζύγου ή άλλων προσώπων

Ø   Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης στα μέλη της οικογένειας

v  Ποιοι θεωρούνται μέλη της οικογένειας;

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΑ

•      Παραγραφή των αξιώσεων του παθόντα: 5της από του ατυχήματος

•      Επιδείνωση της υγείας, μη προβλεπτέα κατά την άσκηση της αγωγής:  παραγραφή 20ετής

v  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Ø  Ατυχήματα από οδηγό στερούμενο αδείας οδηγήσεως

Ø  Ατυχήματα από οδηγό που οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος και λοιπών ουσιών

Ø   Άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής